ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"spróbować czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "spróbować czegoś" po polsku

spróbować czegoś

czasownik
 1. go for something ***
  • spróbować czegoś, spróbować coś zrobić
   I want to go for a parachute jump but I'm scared. (Chcę spróbować skoku ze spadochronem, ale się boję.)
   She wanted to go for skiing but she resigned. (Ona chciała spróbować narciarstwa, ale zrezygnowała.)
 2. have a go at something  
  I will have a go at cooking. (Spróbuję gotowania.)
  Why don't you have a go at playing tennis? (Dlaczego nie spróbujesz gry w tenisa?)
  Don't give up so quickly, have another go at it. (Nie poddawaj się tak szybko, spróbuj tego jeszcze raz.)
 3. get a taste of something  
 4. have a bash
 1. give something a try potocznie , give something a shot potocznie , także: give something a whirl potocznie , give something a go British English potocznie  
  I can give it a try, but it won't work either way. (Mogę spróbować, ale to i tak nie zadziała.)
  Why don't you give it a try, Sheldon? (A może spróbujesz to zrobić, Sheldon?)
  Just give it another go. (Po prostu spróbuj jeszcze raz.)
  link synonim: have a try
idiom
 1. give something a play
  • spróbować czegoś, dać czemuś szansę
   We will give your idea a play. (Damy twojemu pomysłowi szansę.)
   Let's give a relationship a play. (Dajmy związkowi szansę.)
 2. cut one's teeth on something , cut one's teeth
 3. have a crack at something , take a crack at something  
  She wants to have a crack at learning English. (Ona chce spróbować nauczyć się angielskiego.)
 4. take a flyer  
 5. have a hack at something
 6. have a whack at something British English język mówiony , take a whack at something American English język mówiony
 7. take a punt at something   Australian English
 1. give something a taste
  • spróbować czegoś (np. potrawy)
   I gave the sauce a taste, it's great. (Spróbowałem sosu, jest świetny.)
   Give the soup a taste, I think it needs more salt. (Spróbuj zupy, uważam, że potrzebuje więcej soli.)
 2. take a bite
 3. give something a spin
czasownik
 1. endeavour British English , endeavor American English *
 2. have a go *  
 3. have a try
 4. taste-test , taste-check
idiom
 1. have at it *  
 2. take a stab at something , make a stab at something , have a stab at something
 3. give it a burl   Australian English slang
obrazek do "taste" po polsku
czasownik
 1. try *****
  • próbować, usiłować [przechodni/nieprzechodni]
   I tried to call you, but the line was busy. (Próbowałem do ciebie zadzwonić, ale było zajęte.)
   What are you trying to do? (Co próbujesz zrobić?)
   You should at least try. (Powinieneś przynajmniej spróbować.)
   Will you try to lift this? (Spróbujesz to podnieść?)
   link synonim: attempt
 2. attempt ****
  • próbować, usiłować [przechodni]
   She attempted to smile. (Ona usiłowała się uśmiechnąć.)
   Do not attempt to use them. (Nie próbuj ich używać.)
   He attempted to remain polite. (On usiłował pozostać grzecznym.)
   link synonim: try
 3. sample ****
  • próbować, kosztować (np. jedzenia) [przechodni]
   I need to sample this to make sure it's tasty. (Muszę tego skosztować by upewnić się, że jest smaczne.)
   Would you like to sample my cupcakes? (Czy zechciałbyś skosztować moich babeczek?)
 4. taste ***
  • próbować, smakować [przechodni]
   Taste it - it's really good. (Spróbuj tego - jest naprawdę dobre.)
   I tasted the wine you bought - it's delicious! (Posmakowałem wina, które kupiłeś - jest pyszne!)
 5. test *****   [przechodni]
  I tested the salad, it's not good. (Próbowałem sałatki, jest niedobra.)
  Could you please test the soup? I don't know if I should season it more or not. (Czy możesz, proszę, spróbować zupy? Nie wiem, czy powinienem ją bardziej przyprawić, czy nie.)
 6. make an attempt  
 7. pree
 1. make attempts
 2. put on test
 1. trying to , także: tryna slang
idiom
 1. poke and prod
 1. attempt something ****
  • próbować czegoś, usiłować coś
   I attempted running, I hated it. (Próbowałem biegania, nie podobało mi się.)
   The boy may attempt something stupid. (Chłopiec może próbować zrobić coś głupiego.)
idiom
 1. dip one's toe in
 1. get one's mouth around something Australian English

"spróbować czegoś" — Słownik kolokacji angielskich

cut one's teeth kolokacja
 1. cut czasownik + tooth rzeczownik = spróbować czegoś, zdobywać doświadczenie w czymś, próbować swoich sił, zaczynać karierę
  Bardzo silna kolokacja

  A number of today's public officials have cut their teeth on a community board.

  Podobne kolokacje:
take a bite kolokacja
 1. take czasownik + bite rzeczownik = skosztować, spróbować czegoś
  Zwykła kolokacja

  He took another bite and looked down at his paper.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo