"show one's teeth" — Słownik kolokacji angielskich

show one's teeth kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pokazywać czyjś zęby
  1. show czasownik + tooth rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    And they may be ready to show their teeth again in two years' time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo