"reveal teeth" — Słownik kolokacji angielskich

reveal teeth kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ukaż zęby
  1. reveal czasownik + tooth rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He did not smile so much as reveal his teeth.

powered by  eTutor logo