"reveal details" — Słownik kolokacji angielskich

reveal details kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ujawnij szczegóły
  1. reveal czasownik + detail rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Few details about Mary's life have been revealed on the show.

powered by  eTutor logo