"discuss details" — Słownik kolokacji angielskich

discuss details kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): omów szczegóły
  1. discuss czasownik + detail rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The way he used the word give- They discussed details.

    Podobne kolokacje:

podobne do "discuss details" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "discuss details" po angielsku — Słownik polsko-angielski

inne