"provide details" — Słownik kolokacji angielskich

provide details kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostarcz szczegóły
  1. provide czasownik + detail rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Could you tell me when the race is and provide other details?