"discuss topics" — Słownik kolokacji angielskich

discuss topics kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): omów tematy
  1. discuss czasownik + topic rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A few topics in the last area are discussed here.