"cover topics" — Słownik kolokacji angielskich

cover topics kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tematy okładkie
  1. cover czasownik + topic rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The show covered topics on how things were made or done in the world.