Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"cover politics" — Słownik kolokacji angielskich

cover politics kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): polityka okładkia
  1. cover czasownik + politics rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Setting a date was not so simple for a couple whose business it is to cover politics in an election year.