Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"cover expenses" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "cover expenses" po angielsku

"cover expenses" — Słownik kolokacji angielskich

cover expenses kolokacja
  1. cover czasownik + expense rzeczownik = pokrywać wydatki
    Bardzo silna kolokacja

    When an individual or organization has more money than is necessary to cover its expenses.