Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"expense incurred" — Słownik kolokacji angielskich

expense incurred kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): koszt zaciągnął
  1. incur czasownik + expense rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The son incurred great expense in building himself a house on the land.

    Podobne kolokacje: