BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"politics" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "politics" po angielsku

politics ****

rzeczownik
 1. polityka [niepoliczalny]
  I have no interest in politics. (Nie interesuje mnie polityka.)
  John has always been engaged in politics. (John od zawsze jest zaangażowany w politykę.)
 2. nauki polityczne (kierunek studiów) [niepoliczalny]
  I'm studying politics. (Studiuję nauki polityczne.)
  I've always wanted to work for the government so I study politics. (Zawsze chciałem pracować dla rządu, dlatego studiuję nauki polityczne.)
 3. metody postępowania [tylko liczba mnoga]
  His politics are questionable. (Jego metody postępowania są wątpliwe.)
  His politics always work - he's never had any problems. (Jego metody postępowania zawsze działają - jeszcze nigdy nie miał żadnych problemów.)
 4. przekonania polityczne [tylko liczba mnoga]
  Your politics should not interfere with your job. (Twoje przekonania polityczne nie powinny kolidować z twoją pracą.)
  We should not talk about our politics. (Nie powinniśmy rozmawiać o naszych przekonaniach politycznych.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "politics"

przysłówek
rzeczownik
przymiotnik
idiom
inne
czasownik
kolokacje

powered by  eTutor logo