Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"discuss options" — Słownik kolokacji angielskich

discuss options kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): omów opcje
  1. discuss czasownik + option rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They will also discuss options for further down the road.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo