TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"explore options" — Słownik kolokacji angielskich

explore options kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zbadaj opcje
  1. explore czasownik + option rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It also gave one year's time to explore other options to keep the company running.