ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"explore themes" — Słownik kolokacji angielskich

explore themes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zgłębiaj tematy
  1. explore czasownik + theme rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    There are a number of themes explored in this book.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo