Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"explore ways" — Słownik kolokacji angielskich

explore ways kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zbadaj sposoby
  1. explore czasownik + way rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "Together we need to explore different ways to deliver health care."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo