"suggest ways" — Słownik kolokacji angielskich

suggest ways kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przywiedź na myśl drogi
  1. suggest czasownik + way rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They suggested ways to change the subject and get her husband's mind on something else when this happened.

    Podobne kolokacje: