"part ways" — Słownik kolokacji angielskich

part ways kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): drogi części
  1. part czasownik + way rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Oh, she and the boy would have parted ways soon enough.

    Podobne kolokacje: