Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"theme" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "theme" po angielsku

theme ***

rzeczownik
 1. temat, motyw przewodni (np. książki), temat przewodni [policzalny]
  The theme of this book is a quest. (Motywem przewodnim tej książki jest poszukiwanie.)
  What is the theme of this discussion? (Jaki jest temat tej dyskusji?)
 2. motyw (w utworze muzycznym) [policzalny]
  James Hetfield often uses biblical themes in his songs. (James Hetfield często używa motywów biblijnych w swoich piosenkach.)
  This band uses Bach themes in their songs. (Ten zespół wykorzystuje motywy Bacha w swoich utworach.)
 3. styl (konkretny, np. amerykański) [policzalny]
  The Outback Steak House has an Australian theme. (Outback Steak House jest w australijskim stylu.)
  She wanted her house to have a Scandinavian theme. (Ona chciała, aby jej dom miał styl skandynawski.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

essay *** , także: theme AmE przestarzale ***

obrazek do "essay" po polsku Essay Writing: An Introduction to Important Components ...
rzeczownik
 1. wypracowanie [policzalny]
  I have to finish writing my essay. (Muszę skończyć pisać swoje wypracowanie.)
  I have to write an essay to improve my final grade. (Muszę napisać wypracowanie, żeby poprawić ocenę końcową.)
  What is the topic of your essay? (Jaki jest temat twojego wypracowania?)
  I had to write a theme to pass the semester. (Musiałem napisać wypracowanie żeby zaliczyć semestr.)
  My theme had too many words, so I got an F. (Moje wypracowanie miało za dużo słów, więc dostałem jedynkę.)
  link synonim: composition
 2. esej, rozprawka [policzalny]
  I really liked your essay about Japan and its traditions. (Bardzo podobał mi się twój esej o Japonii i jej tradycjach.)
  She wrote an essay on surrealism in art. (Ona napisała esej na temat surrealizmu w sztuce.)
  My teacher asked me to write an essay about my hometown. (Mój nauczyciel poprosił mnie o napisanie eseju o moim rodzinnym mieście.)
 3. podejście do czegoś [policzalny]
 4. próba dawne użycie [policzalny]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.