ODBIERZ DARMOWY KURSKup eTutor angielski, a Travel English otrzymasz GRATIS!SPRAWDŹ >>Zamknij

"temat" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "temat" po polsku

temat

Brand Marketing Online: What
rzeczownik
 1. subject ****   [policzalny]
  It was a perfect subject for an article. (To był idealny temat na artykuł.)
  She obviously didn't like the subject. (Oczywistym było, że nie podobał się jej ten temat.)
  link synonim: topic
 2. theme ***
  • temat, motyw przewodni (np. książki), temat przewodni [policzalny]
   The theme of this book is a quest. (Motywem przewodnim tej książki jest poszukiwanie.)
   What is the theme of this discussion? (Jaki jest temat tej dyskusji?)
 3. topic ***   [policzalny]
  Let's drop this topic. (Porzućmy ten temat.)
  The only topic last evening was his relationship with Jane. (Jedynym tematem ostatniego wieczoru był jego związek z Jane.)
  link synonim: subject
 4. ground *****
  • temat, obszar wiedzy [niepoliczalny]
   It's not my ground, I don't know anything about physics. (To nie jest mój obszar wiedzy, nie wiem nic na temat fizyki.)
   Could you make a speech on that? We know it is your ground. (Czy mógłbyś wygłosić na ten temat przemowę? Wiemy, że to jest twój temat.)
 5. subject matter *
  • temat (np. rozmowy), przedmiot (np. badań) [niepoliczalny]
   I consider myself an expert on the subject matter of this discussion. (Uważam się za eksperta w temacie tej dyskusji.)
   In my opinion, the contents and subject matter of this thesis are incompatible with the principle of subsidiarity. (Moim zdaniem treść i przedmiot tej pracy są niezgodne z zasadą pomocniczości.)
 6. news story * , news report , news item , także: item of news
  • temat (w wiadomościach)
   It was the best news story of the day. (To był najlepszy temat dnia.)
   We will run your news story today. (Dzisiaj skorzystamy z twojego tematu.)
 7. subject line
 8. donnee  

Powiązane zwroty — "temat"

rzeczownik
uwaga (na temat czegoś) = remark
opinia (na jakiś temat) = feeling
prezentacja (na jakiś temat) = presentation
zdanie (na jakiś temat) = sentiment
publikacja (praca pisemna na jakiś temat) = paper
wyobrażenie (na jakiś temat) = notion
motyw (temat, np. w sztuce) = motive , motif
studium (szczegółowa rozprawa na jakiś temat) = scholarship
pojęcie (na jakiś temat) = grasp
tajemnica (skomplikowany temat, którego ludzie chcą się nauczyć) = mystery
spostrzeżenie (na jakiś temat) = reflection , także: reflexion
zgodność (gdy dwie osoby mają takie samo zdanie na jakiś temat) = agreement
tematyka = matters +1 znaczenie
utwory (książki, artykuły, itp. napisane przez konkretną osobę lub na konkretny temat) = writing
pole walki (temat, problem stanowiący obszar niezgody) = battlefield +1 znaczenie
czasownik
komentować (na jakiś temat) = remark
poruszać (temat) = raise
wyczerpywać (np. zapasy, temat) = exhaust
przeskakiwać (z tematu na temat) = skip
rozdmuchać (sprawę, temat) = hype
przymiotnik
właściwy (np. temat rozmowy) = fit
konkretny (np. temat) = substantive
niepewny (gdy ktoś jest niepewny na temat czegoś) = uncertain
świadomy (na jakiś temat) = savvy
gorący (np. temat) = hot , także: hawt AmE dialekt
bieżący (np. temat) = topical
najważniejszy (np. zagadnienie, temat) = central
drażliwy (temat) = explosive +1 znaczenie
tematyczny = thematic +2 znaczenia
inne
przyimek
o (na jakiś temat) = on
idiom
phrasal verb
przysłówek

"temat" — Słownik kolokacji angielskich

news item kolokacja
 1. news rzeczownik + item rzeczownik = temat (w wiadomościach)
  Bardzo silna kolokacja

  For several minutes he read the news items on the front page.

news report kolokacja
 1. news rzeczownik + report rzeczownik = temat (w wiadomościach)
  Bardzo silna kolokacja

  By the time the news report came on, the room was almost full.

news story kolokacja
 1. news rzeczownik + story rzeczownik = temat (w wiadomościach)
  Bardzo silna kolokacja

  You could have met him while working on a news story.

subject matter kolokacja
 1. subject przymiotnik + matter rzeczownik = temat (np. rozmowy), przedmiot (np. badań)
  Luźna kolokacja

  Using this method of photography, still subject matter, such as buildings, were favored.

  Podobne kolokacje: