"agreement" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "agreement" po angielsku

agreement ****

rzeczownik
 1. porozumienie, ugoda [policzalny]
  The two countries reached an agreement within a matter of days. (Dwa państwa osiągnęły porozumienie w ciągu kilku dni.)
  One of the parties refuses to sign the agreement. (Jedna ze stron odmawia podpisania ugody.)
  link synonim: arrangement
 2. zgoda, zgodność (gdy dwie osoby mają takie samo zdanie na jakiś temat) [niepoliczalny]
  It's time we reached agreement on this issue. (Czas, żebyśmy osiągnęli zgodę w tej kwestii.)
  They were not able to reach an agreement, so they decided to divorce. (Oni nie mogli osiągnąć zgody, więc postanowili się rozwieść.)
 3. układ, umowa [policzalny]
  These are terms of an agreement between you and the landlord. (To są warunki umowy między tobą a wynajmującym mieszkanie.)
  We had an agreement and you broke it. (Mieliśmy umowę a ty ją złamałeś.)
 4. zgodność (np. podmiotu z orzeczeniem) termin techniczny [niepoliczalny]
  In this sentence there is no subject-verb agreement. (W tym zdaniu nie ma zgodności podmiotu z orzeczeniem.)
  The agreement of the metric system is very important. (Zgodność systemu metrycznego jest bardzo ważna.)
przymiotnik
 1. porozumiewawczy
  We drew an agreement contract. (Rozpisaliśmy porozumiewawczy kontrakt.)

contract ****
agreement ****

rzeczownik
 1. kontrakt, umowa

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

agreement **** , agr (skrót)
concord

rzeczownik
 1. związek zgody, zgodność, kongruencja (np. między podmiotem a orzeczeniem) [niepoliczalny]
  zobacz także: government

Powiązane zwroty — "agreement"

rzeczownik
czasownik
inne
kolokacje
Zobacz także: broad agreementmutual agreementcease-fire agreement, CFAcartel agreementNAFTA, North American Free Trade Agreementlicensing agreementcooperation agreementwritten agreementbasic agreementgentlemen's agreement, gentleman's agreementframework agreement, umbrella agreement, master agreement, master contractEurope Agreementantenuptial agreementformal agreementcontractual agreementsale agreementlicence agreement, license agreementsale contract, sales agreementloan agreementcomplementary agreementsupplemental agreementagreement of saleagreement to sell, sales agreementagreement in a simplified formagreement between the creditors and the debtoragreement for exclusivenessagreement for the avoidance of double taxationagreement for the partition of the estateagreement in principalagreement in writingagreement on the legal protection of the trade marksagreement on tradeagreement to exchange prisonersagreement to exclude liabilityagreement with creditorsagreement between undertakingsagreement in the form of a memorandumagreement on social policyagreement in principleagreement of the partiesAgreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property RightsAgreement on the European Economic Area, Agreement on the EEAAgreement on Trade and NavigationThe Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS Agreement