ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"porozumienie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "porozumienie" po polsku

porozumienie

rzeczownik
 1. deal *****
  • umowa, układ, porozumienie [policzalny]
   It was a fair deal so both of us went away happy. (To był dobry układ, więc oboje odeszliśmy zadowoleni.)
   Our deal was very profitable for me. (Nasze porozumienie było dla mnie bardzo opłacalne.)
 2. agreement ****
  • porozumienie, ugoda [policzalny]
   The two countries reached an agreement within a matter of days. (Dwa państwa osiągnęły porozumienie w ciągu kilku dni.)
   One of the parties refuses to sign the agreement. (Jedna ze stron odmawia podpisania ugody.)
   link synonim: arrangement
 3. understanding ****   [policzalny]
  After hours of negotiating, they reached an understanding. (Po godzinach negocjacji doszli do porozumienia.)
  Let's go to some place for few minutes and maybe we can come to an understanding. (Jedźmy w jakieś miejsce na kilka minut, to może dojdziemy do porozumienia.)
  You do this, and we can move forward with a new understanding. (Zrobisz to, a my pójdziemy o krok dalej z nowym porozumieniem.)
 4. settlement ***
  • porozumienie, ugoda (np. sądowa) [policzalny]
   Our lawyers are working out a settlement. (Nasi prawnicy pracują nad porozumieniem.)
   We haven't reached a settlement. (Nie doszliśmy do porozumienia.)
 5. treaty **
  • traktat, układ, porozumienie (pomiędzy państwami) [policzalny]
   The Treaty of Lisbon was initially known as the Reform Treaty. (Traktat lizboński był początkowo znany jako traktat reformujący.)
   The king proposed a treaty. (Król zaproponował porozumienie.)
 6. arrangement ***
  • porozumienie, umowa, układ [policzalny lub niepoliczalny]
   She told the others about the arrangement. (Ona powiedziała reszcie o umowie.)
   Our arrangement is written. (Nasze porozumienie jest zapisane.)
   I have an arrangement with the undertaker. (Mam układ z zakładem pogrzebowym.)
   link synonim: agreement
 7. accord **
  • porozumienie, układ [policzalny]
   Richard's reached an accord with her and she's been freed. (Richard zawarł z nią porozumienie i została uwolniona.)
 8. bargain **
  • porozumienie, układ, umowa, transakcja [policzalny]
   It sounds like you get the better part of this bargain. (Wygląda na to, że ty dużo więcej zyskasz na tym porozumieniu.)
   I never want to cut myself off from a potential bargain. (Nigdy nie chcę odcinać się od potencjalnego układu.)
 9. concert ***
 10. accommodation *
 11. compact
 12. good terms
 13. linkup
 14. meeting of minds
 15. entente cordiale

Powiązane zwroty — "porozumienie"

czasownik
przymiotnik
porozumiewawczy = meaningful +1 znaczenie
przysłówek
rzeczownik
phrasal verb
inne
inne

powered by  eTutor logo