"understanding" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "understanding" po angielsku

understanding ****

rzeczownik
 1. rozumienie, pojmowanie [niepoliczalny]
  His understanding of my feelings is limited. (Jego rozumienie moich uczuć jest ograniczone.)
  She presented no understanding of the subject matter of our discussion. (Nie wykazała rozumienia tematu naszej dyskusji.)
  link synonim: comprehension
 2. porozumienie [policzalny]
  After hours of negotiating, they reached an understanding. (Po godzinach negocjacji doszli do porozumienia.)
  Let's go to some place for few minutes and maybe we can come to an understanding. (Jedźmy w jakieś miejsce na kilka minut, to może dojdziemy do porozumienia.)
  You do this, and we can move forward with a new understanding. (Zrobisz to, a my pójdziemy o krok dalej z nowym porozumieniem.)
 3. zrozumienie (np. czyjegoś zachowania) [niepoliczalny]
  Thanks for not judging me, I appreciate your understanding. (Dziękuję za nieosądzanie mnie, doceniam twoje zrozumienie.)
  Love and understanding are essential in the family. (Miłość i zrozumienie są istotne w rodzinie.)
przymiotnik
 1. wyrozumiały
  I need to be so understanding of him at this difficult time. (Muszę być bardzo wyrozumiały dla niego, w tym trudnym okresie.)
  My mother is very understanding, she never gets angry with me. (Moja mama jest bardzo wyrozumiała, nigdy się na mnie nie złości.)
czasownik
Formy nieregularne: past tense  understood, past participle  understood
 1. rozumieć [przechodni/nieprzechodni]
  I don't understand. (Nie rozumiem.)
  Oh, now I understand. (Och, teraz rozumiem.)
  link synonim: get
 2. pojmować, rozumieć [przechodni/nieprzechodni]
  They don't understand the problem. (Oni nie rozumieją problemu.)
  I don't understand politics. (Nie rozumiem polityki.)
  Two of my students have difficulty in understanding the school rules. (Dwóch moich studentów ma trudności ze zrozumieniem zasad obowiązujących w szkole.)
  How can we understand the present without understanding the past? (Jak możemy zrozumieć teraźniejszość, nie rozumiejąc przeszłości?)
 3. rozumieć (emocjonalnie) [przechodni/nieprzechodni]
  We don't need words because we understand each other perfectly. (My nie potrzebujemy słów, bo doskonale się rozumiemy.)
  I have similar problems - I really understand you. (Mam podobne problemy - naprawdę cię rozumiem.)
 4. sądzić (myśleć, wierzyć) [przechodni]
  I understand you realised your mistakes. (Wierzę, że zdałaś sobie sprawę ze swoich błędów.)
  I understand the future will be better. (Sądzę, iż przyszłość będzie lepsza.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "understanding"

inne
rzeczownik
przymiotnik
czasownik
przysłówek
kolokacje

powered by  eTutor logo