"promote understanding" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprzyjaj rozumieniu
  1. promote czasownik + understanding rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Was it designed to promote better understanding between the two countries?