Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"promote growth" — Słownik kolokacji angielskich

promote growth kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): promuj wzrost
  1. promote czasownik + growth rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    This will only be possible if we help these States to promote economic growth.