"great understanding" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wielkie rozumienie
  1. great przymiotnik + understanding rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Yet a greater understanding of the science is exactly what we need right now.

powered by  eTutor logo