Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"great" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "great" po angielsku

great ***** , także: gt.

obrazek do "great" po polsku john cena vs the great khali
przymiotnik
Stopniowanie: greater stopień wyższy, the greatest stopień najwyższy
 1. wielki, ogromny (na dużą skalę, w dużym zakresie)
  I spent a great deal of time here. (Spędziłem tutaj ogromną ilość czasu.)
  It was a great pity that he died so young. (To była wielka szkoda, że zmarł tak młodo.)
  This book was a great success in the USA. (Ta książka odniosła wielki sukces w USA.)
  He had great hopes that it would work. (On miał wielkie nadzieje, że to zadziała.)
  zobacz także: enormous
 2. świetny, wspaniały, wielki język mówiony
  This film is really great! (Ten film jest naprawdę świetny!)
  It's great to be home again. (Wspaniale jest być znów w domu.)
  He has a great future ahead of him. (On ma przed sobą wspaniałą przyszłość.)
  You are great. (Jesteście wspaniali.)
  link synonimy: fine, wonderful, fantastic
 3. ważny, doniosły
  It's a great occasion, we should celebrate your new job. (To jest doniosła okazja, powinniśmy uczcić twoją nową pracę.)
  This great moment will be remembered by the next generations. (Ta doniosła chwila będzie wspominana przez następne pokolenia.)
 4. wielki (używany w tytułowaniu osób)
  Alexander the Great was the king of Macedonia. (Aleksander Wielki był królem Macedonii.)
  Alexander the Great was a good ruler. (Aleksander Wielki był dobrym władcą.)
 5. hojny, wielki (np. gest)
  Giving money to charity is a great gesture. (Oddawanie pieniędzy na cele charytatywne to hojny gest.)
  It was a great gesture, I really needed this money. (To był wielki gest, naprawdę potrzebowałem tych pieniędzy.)
 6. doskonały (mający najwyższe umiejętności)
  He is a great surgeon. (On jest doskonałym chirurgiem.)
  Mickiewicz was a great poet. (Mickiewicz był doskonałym poetą.)
  link synonim: excellent
 7. wielki, potężny (bardzo duży) język pisany
  I'm standing next to this great building. (Stoję obok takiego potężnego budynku.)
  What a great dog. (Cóż za wielki pies.)
  link synonimy: huge, enormous, terrific
 8. wielki (robiący dużo czegoś)
  He is a great helper of people. (On jest wielkim pomocnikiem ludzi.)
 9. wielki (o nadzwyczaj dużych przedstawicielach gatunków zwierząt, roślin)
  I found a great saffron milk cap. (Znalazłem wielkiego rydza.)
  A great shark attacked the boat. (Wielki rekin zaatakował łódkę.)
rzeczownik
 1. wielki (znana osoba) [policzalny zwykle liczba mnoga]
  Freddie Mercury is one of the greats of rock. (Freddie Mercury jest jednym z wielkich rocka.)
wykrzyknik
 1. no świetnie (używane w sytuacji zawodu czymś) język mówiony
  Great! Now I have to buy a new phone because you broke this one. (Świetnie! Teraz muszę kupić nowy telefon, bo ten zepsułeś.)
  Great, now I'll have to do it again. (No świetnie, będę musiał to teraz zrobić jeszcze raz.)
przysłówek
Stopniowanie: greater stopień wyższy, the greatest stopień najwyższy
 1. świetnie, wspaniale
  You performed great. (Spisałeś się świetnie.)
wykrzyknik
 1. Świetnie!
  "I'll call you tonight." "Great!" ("Zadzwonię do ciebie dzisiaj wieczorem." "Świetnie!")
  Great! I will see you on Friday! (Świetnie! Zobaczymy się w piątek!)
  link synonim: Excellent!
prefiks
 1. pra-
  My great-grandfather will be 100 this year. (Mój pradziadek będzie miał 100 lat w tym roku.)

Powiązane zwroty — "great"

rzeczownik
przysłówek
nazwa własna
Great Britain , GB (skrót) = Wielka Brytania (Anglia, Szkocja i Walia)
wykrzyknik
czasownik
przymiotnik
idiom
kolokacje

podobne do "great" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "great" po polsku

przysłówek
świetnie (pochodzi od "great") = GR8
rzeczownik