"wielkie mocarstwo" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wielkie mocarstwo" po polsku — Słownik angielsko-polski

wielkie mocarstwo

rzeczownik
  1. Great Power  
    The United States of America worked very hard to earn the status of a Great Power. (Stany Zjednoczone Ameryki pracowały bardzo ciężko, żeby uzyskać status wielkiego mocarstwa.)

"wielkie mocarstwo" — Słownik kolokacji angielskich

Great Power kolokacja
Popularniejsza odmiana: great power
  1. great przymiotnik + power rzeczownik = wielkie mocarstwo
    Luźna kolokacja

    She might have great power, but her own position was on the line.

    Podobne kolokacje: