KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"power" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "power" po angielsku

power , *****

obrazek do "power" po polsku Power Aware Cord Data Center Power Professional
rzeczownik
 1. władza, kontrola [niepoliczalny]
  I'd like to help you, but I don't have the power to intervene. (Chciałbym ci pomóc, ale nie mam władzy, aby się w to mieszać.)
  It's not in your power to cancel the game. (Nie masz władzy, aby odwołać grę.)
  How long has this party been in power? (Jak długo ta partia jest u władzy?)
 2. moc, siła (np. mediów), potęga [niepoliczalny]
  The power of the media is unimaginable. (Siła mediów jest niewyobrażalna.)
  You can't even imagine how big the power of love is. (Nawet nie potrafisz sobie wyobrazić jak wielka jest siła miłości.)
  przeciwieństwo: weakness
  zobacz także: energy
 3. prawo, pełnomocnictwo [policzalny lub niepoliczalny]
  I have applied for a power. (Napisałam podanie o pełnomocnictwo.)
 4. zdolność, umiejętność, moc [policzalny lub niepoliczalny]
  The surgeon did everything in his power to save the patient. (Chirurg zrobił wszystko, co w jego mocy, aby uratować pacjenta.)
  He believes that this stone has a magical power. (On wierzy, że ten kamień ma magiczną moc.)
  You have the power to change your life. (Masz moc, aby zmienić swoje życie.)
 5. energia (np. nuklearna) [niepoliczalny]
  We will learn about nuclear power. (Będziemy się uczyć o energii nuklearnej.)
  I use solar power. (Używam energii słonecznej.)
 6. moc (w fizyce) termin techniczny [niepoliczalny]
  A car needs a lot of power to accelerate quickly. (Samochód potrzebuje dużo mocy, aby szybko przyspieszyć.)
  The power of my amplifier is forty watts. (Moc mojego wzmacniacza to czterdzieści watów.)
 7. siła (np. wiatru) [niepoliczalny]
  The power of this wind can blow our roof off. (Moc tego wiatru może zdmuchnąć nam dach.)
  We use the wind power to heat our house. (Używamy siły wiatru, aby ogrzać nasz dom.)
  zobacz także: strength
 8. prąd, elektryczność [niepoliczalny]
  We have to cut the power off that machine. (Musimy odciąć prąd od tej maszyny.)
  They cut off the power in my house because I forgot to pay the bill. (Odcięli elektryczność w moim domu, bo zapomniałem zapłacić rachunku.)
  Have you paid the power bill? (Czy zapłaciłeś rachunek za prąd?)
 9. mocarstwo [policzalny]
  The US is a world power. (Stany Zjednoczone są światowym mocarstwem.)
  The Rome power tumbled in 476. (Mocarstwo rzymskie upadło w roku 476.)
 10. wykładnik potęgi, wykładnik operacji potęgowania (w matematyce) termin techniczny [policzalny]
  How much is 8 to the power of 4? (Ile jest 8 do potęgi 4?)
  10 to the power of 3 is 1000. (10 do potęgi 3 równa się 1000.)
  How is 3 to the power of 4 written? (Jak się zapisuje 3 do potęgi 4?)
  link synonim: exponent
 11. siła skupienia (np. soczewki) termin techniczny [niepoliczalny]
czasownik
 1. dostarczać energię, zasilać
  This power plant powers the whole city. (Ta elektrownia zasila całe miasto.)
 2. napędzać
  This car is powered by a powerful engine. (Ten samochód jest napędzany potężnym silnikiem.)
  Water from that river powers this mill. (Woda z tamtej rzeki napędza ten młyn.)
przymiotnik
 1. elektryczny
  Did you pay the power bill? (Czy zapłaciłeś rachunek elektryczny?)
  Our power equipment was stolen. (Nasz sprzęt elektryczny został skradziony.)

Powiązane zwroty — "power"

rzeczownik
inne
przymiotnik
phrasal verb
czasownik
kolokacje

podobne do "power" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "power" po polsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo