"energia jądrowa" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "energia jądrowa" po polsku

energia jądrowa

rzeczownik
 1. nuclear energy , nuclear power *
  • energia jądrowa, energia nuklearna
   The sun generates nuclear energy. (Słońce generuje energię jądrową.)
   It is necessary to make the whole world convert from fossil fuels to nuclear and solar energy. (Konieczne jest, aby skłonić cały świat do przejścia z paliw pochodzenia mineralnego na energię jądrową i słoneczną.)
   The President's nuclear energy bill is coming up for a vote before the Senate tomorrow. (Prezydencki projekt ustawy o energii jądrowej będzie jutro poddany głosowaniu Senatu.)

"energia jądrowa" — Słownik kolokacji angielskich

nuclear power kolokacja
 1. nuclear przymiotnik + power rzeczownik = energia jądrowa, energia nuklearna
  Bardzo silna kolokacja

  And the guy didn't know China is a nuclear power.

  Podobne kolokacje:
nuclear energy kolokacja
 1. nuclear przymiotnik + energy rzeczownik = energia jądrowa, energia nuklearna
  Bardzo silna kolokacja

  Nuclear energy, on the other hand, could hold the key to our future.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo