"zasilanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zasilanie" po polsku

zasilanie

rzeczownik
 1. reinforcement *
  • wzmocnienie (oddziałów), zasilanie (wojsk)
   I've called in military reinforcement to back up our operation. (Poprosiłem o wojskowe wsparcie dla naszej operacji.)
   zobacz także: reinforcements
 2. feed ****
  • zasilanie, doprowadzanie (np. paliwa) [COUNTABLE]
   This programme controls the fuel feed to the engine. (Ten program kontroluje doprowadzanie paliwa do silnika.)
 3. power supply
  • zasilanie, źródło zasilania
   Where can we get power supply for? (Gdzie możemy podłączyć zasilanie?)
 4. unit power  
 5. powering
czasownik
 1. power , *****
 2. strengthen **

"zasilanie" — Słownik kolokacji angielskich

power supply kolokacja
 1. power rzeczownik + supply rzeczownik = zasilanie, źródło zasilania
  Bardzo silna kolokacja

  And we don't know enough about their power supply to be sure.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo