"zasiłek" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zasiłek" po polsku

zasiłek

rzeczownik
 1. benefit British English **** , welfare American English ***
  • zasiłek, świadczenie (np. dla bezrobotnych, na dzieci) [niepoliczalny]
   She qualifies for child benefit. (Ona kwalifikuje się do zasiłku na dzieci.)
   I had to go on welfare after divorce. (Musiałam iść na zasiłek po rozwodzie.)
 2. allowance *
  • dodatek, zasiłek (regularnie otrzymywane pieniądze na jakiś cel) [policzalny]
   He got his monthly allowance for his business today. (On dzisiaj dostał swój miesięczny zasiłek na swój biznes.)
 3. handout , także: hand-out
 4. benefit payment
 5. income support   [niepoliczalny]
 6. state benefit   British English
 7. sit down money   Australian English potocznie

"zasiłek" — Słownik kolokacji angielskich

benefit payment kolokacja
 1. benefit rzeczownik + payment rzeczownik = zasiłek, świadczenie
  Silna kolokacja

  Our farmers' benefit payments should therefore be increased along these lines.

state benefit kolokacja
 1. state rzeczownik + benefit rzeczownik = zasiłek
  Silna kolokacja

  Earnings from work and some state benefits count as income.

income support kolokacja
 1. income rzeczownik + support rzeczownik = zasiłek
  Silna kolokacja

  Income Support is not available to anyone who works for more than 24 hours a week.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo