Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"benefit" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "benefit" po angielsku

benefit *****

rzeczownik
 1. korzyść, pożytek [policzalny lub niepoliczalny]
  What benefit is that to us? (Jaki jest to pożytek dla nas?)
  There are other benefits too. (Są też inne korzyści.)
  You want me to do it for your own benefit! (Chcesz abym to zrobił dla twoich własnych korzyści!)
 2. świadczenie, benefit, dodatek (np. do pensji) [policzalny zwykle liczba mnoga]
  Our company provides its employees with Christmas benefits. (Nasza firma zapewnia swoim pracownikom dodatki świąteczne.)
  I won't get my benefit this month because I made a serious mistake in the files. (Nie dostanę w tym miesiącu dodatku do pensji, bo popełniłem poważny błąd w dokumentach.)
  They offer numerous benefits, besides salary. (Oni oferują liczne benefity, oprócz pensji.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. zyskiwać, korzystać, czerpać korzyści, odnosić korzyści [przechodni/nieprzechodni]
  I think we will all benefit from mutual cooperation. (Myślę, że wszyscy odniesiemy korzyści ze wzajemnej współpracy.)
  You will benefit from doing that, you'll see. (Odniesiesz korzyści ze zrobienia tego, zobaczysz.)
  He always wants to benefit from everything he does. (On zawsze chce czerpać korzyści ze wszystkiego, co robi.)
 2. przynosić korzyści [przechodni/nieprzechodni]
  But how will this deal benefit me? (Ale jakie korzyści ten układ przyniesie mi?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

benefit BrE ****
welfare AmE ***

rzeczownik
 1. zasiłek, świadczenie (np. dla bezrobotnych, na dzieci) [niepoliczalny]
  She qualifies for child benefit. (Ona kwalifikuje się do zasiłku na dzieci.)
  I had to go on welfare after divorce. (Musiałam iść na zasiłek po rozwodzie.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

 1. przynosić komuś korzyść
  How does this situation benefit you? (W jaki sposób ta sytuacja przynosi ci korzyść?)
  This investment will benefit you sooner than you think. (Ta inwestycja przyniesie ci korzyść szybciej niż myślisz.)

Powiązane zwroty — "benefit"

przymiotnik
rzeczownik
inne
czasownik
idiom
kolokacje

"benefit" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "benefit" po polsku

benefit

rzeczownik
 1. benefit *****
 2. benefits package
  • pakiet świadczeń, benefit (dodatkowe świadczenia pracodawcy dla pracownika np. prywatna opieka medyczna)
   They offered a great benefit package, but the salary itself was rather low, so in the end I didn't take the job. (Oferowali świetny pakiet świadczeń dodatkowych, ale pensja sama w sobie była raczej niska, więc ostatecznie nie wzięłam tej pracy.)