BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"full benefit" — Słownik kolokacji angielskich

full benefit kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pełna korzyść
  1. full przymiotnik + benefit rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It may take 2 to 4 weeks before you experience the full benefits.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo