"korzystać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "korzystać" po polsku — Słownik angielsko-polski

korzystać

czasownik
 1. use *****
  • korzystać (np. z telefonu, toalety) [TRANSITIVE]
   Can I use your phone? (Czy mogę skorzystać z twojego telefonu?)
   I need to use the bathroom. (Muszę skorzystać z toalety.)
 2. benefit *****
  • zyskiwać, korzystać, czerpać korzyści, odnosić korzyści [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   I think we will all benefit from mutual cooperation. (Myślę, że wszyscy odniesiemy korzyści ze wzajemnej współpracy.)
   You will benefit from doing that, you'll see. (Odniesiesz korzyści ze zrobienia tego, zobaczysz.)
   He always wants to benefit from everything he does. (On zawsze chce czerpać korzyści ze wszystkiego, co robi.)
 3. grab ***
 4. enjoy ****
 5. exploit **
 6. reap *
  • zbierać (owoce pracy), korzystać (z wyniku czegoś)
 7. extract **
 8. exercise **** , ex. (skrót) *
  • korzystać (z prawa do czegoś) [TRANSITIVE]
   Exercise your right to remain silent. (Skorzystaj ze swojego prawa, aby zachować milczenie.)
   If you negative my right to exercise rightful help, I will refer the convention of the human rights. (Jeżeli odmówicie mi skorzystania z należnej mi pomocy, odwołam się do konwencji praw człowieka.)
 9. embrace ***
  • korzystać (z czegoś) formal [TRANSITIVE]
   We should embrace their hospitality. (Powinniśmy korzystać z ich gościnności.)
   If you want to, you can embrace all of the facilities. (Jeżeli chcesz, możesz korzystać ze wszystkich urządzeń.)
 1. make use

Powiązane zwroty — "korzystać"

czasownik
phrasal verb
rzeczownik
korzyść = benefit +8 znaczeń
crack (pozwalający bezpłatnie korzystać z płatnego programu komputerowego) = crack
przymiotnik
korzystny = positive +9 znaczeń
idiom
inne
inne
przysłówek

"korzystać" — Słownik kolokacji angielskich

make use kolokacja
 1. make czasownik + use rzeczownik = korzystać, skorzystać
  Bardzo silna kolokacja

  If she could only figure out how to make use of her.

  Podobne kolokacje: