KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"benefit most" — Słownik kolokacji angielskich

benefit most kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): korzyść najbardziej
  1. benefit czasownik + most przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    But in the longer run, economics and business will benefit most from network thinking.

powered by  eTutor logo