"przynosić komuś korzyść" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przynosić komuś korzyść" po polsku

przynosić komuś korzyść

 1. benefit somebody *****  
  How does this situation benefit you? (W jaki sposób ta sytuacja przynosi ci korzyść?)
  This investment will benefit you sooner than you think. (Ta inwestycja przyniesie ci korzyść szybciej niż myślisz.)
 2. be of advantage for somebody  
czasownik
 1. profit ***
  • przynosić korzyść, pomagać formal
   Charity parties profit the people in need. (Imprezy charytatywne pomagają ludziom w potrzebie.)
   The actions of the government did not profit the people. (Działania rządu nie pomogły ludziom.)
 2. avail  
 1. profit somebody ***  
  How does this situation profit you? (W jaki sposób ta sytuacja przynosi ci korzyść?)
  This deal profits him. (Ta umowa przynosi mu korzyść.)
 2. avail somebody  

powered by  eTutor logo