ANGIELSKI NA WIELKANOC!Roczny kurs angielskiego online -40%. Ucz się bezpiecznie z domu.Sprawdź

"profit somebody" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "profit somebody" po angielsku — Słownik polsko-angielski

profit somebody ***

 1. przynosić korzyść komuś
  How does this situation profit you? (W jaki sposób ta sytuacja przynosi ci korzyść?)
  This deal profits him. (Ta umowa przynosi mu korzyść.)
rzeczownik
 1. zysk [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  Their monthly profit is usually around $3000. (Ich miesięczny zysk zwykle wynosi około 3000 dolarów.)
  This year's profit exceeded the one from last year. (Tegoroczny zysk przewyższył ten z zeszłego roku.)
  A small profit is better than a big loss. (Mały zysk jest lepszy niż duża strata.)
  przeciwieństwo: loss
  zobacz także: income, return, revenue
 2. korzyść formal [UNCOUNTABLE]
  I want to help him for my own profit. (Chcę mu pomóc dla swojej własnej korzyści.)
  I did it for your profit, you should thank me. (Zrobiłem to dla twojej korzyści, powinieneś mi podziękować.)
  link synonim: advantage

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. przynosić korzyść, pomagać formal
  Charity parties profit the people in need. (Imprezy charytatywne pomagają ludziom w potrzebie.)
  The actions of the government did not profit the people. (Działania rządu nie pomogły ludziom.)
 2. zyskać, czerpać zyski
  He profits from his new investment. (On czerpie zyski ze swojej nowej inwestycji.)
  I promise - you'll profit from that transaction. (Obiecuję - zyskasz na tej transakcji.)
  He helped me with my company only to profit from it. (On pomógł mi firmą tylko po to, żeby czerpać z niej zyski.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.


Czy wiesz, że Twoja historia wyszukiwań jest dostępna po zalogowaniu w etutor.pl? Załóż darmowe konto i sprawdź!