ANGIELSKI NA WAKACJE.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"przynosić korzyść komuś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przynosić korzyść komuś" po polsku

czasownik
 1. profit ***
  • przynosić korzyść, pomagać formal
   Charity parties profit the people in need. (Imprezy charytatywne pomagają ludziom w potrzebie.)
   The actions of the government did not profit the people. (Działania rządu nie pomogły ludziom.)
 2. avail  

przynosić korzyść komuś

 1. profit somebody ***  
  How does this situation profit you? (W jaki sposób ta sytuacja przynosi ci korzyść?)
  This deal profits him. (Ta umowa przynosi mu korzyść.)
 2. avail somebody  
 1. benefit somebody *****  
  How does this situation benefit you? (W jaki sposób ta sytuacja przynosi ci korzyść?)
  This investment will benefit you sooner than you think. (Ta inwestycja przyniesie ci korzyść szybciej niż myślisz.)
 2. be of advantage for somebody  

powered by  eTutor logo