"pozytywny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pozytywny" po polsku

pozytywny

przymiotnik
 1. positive ****
  • pozytywny, dobry, korzystny
   What are the positive effects of the therapy? (Jakie są pozytywne skutki tej terapii?)
   Kate has a positive influence on our children. (Kate ma pozytywny wpływ na nasze dzieci.)
   It is known that drinking tea has a positive effect on health. (Wiadomym jest, że picie herbaty ma korzystny wpływ na zdrowie.)
   przeciwieństwo: negative
  • konkretny, faktyczny, pozytywny
   What was the positive state of the house? (Jaki był faktyczny stan domu?)
   What is her positive condition, tell me the truth. (Jaki jest jej stan faktyczny, powiedz mi prawdę.)
   przeciwieństwo: indefinite
   zobacz także: definite
  • pozytywny, wspierający
   I have lots of positive people in my life. (Mam w swoim życiu wiele wspierających osób.)
   You're such a positive and helpful person. (Jesteś taką pozytywną i pomocną osobą.)
 2. beneficial **
 3. affirmative ** , aff (skrót)   formal

powered by  eTutor logo