BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"czerpać korzyść z czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "czerpać korzyść z czegoś" po polsku

czerpać korzyść z czegoś

czasownik
  1. benefit from something ** , have an interest in something  
    to take advantage of something
    I benefit from her company, she is very wise. (Czerpię korzyść z jej towarzystwa, ona jest bardzo mądra.)

powered by  eTutor logo