"dodatek" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dodatek" po polsku

dodatek

rzeczownik
 1. benefit *****
 2. bonus **
  • dodatek, premia [COUNTABLE]
   prize for doing something well or on time (usually an extra amount of money)
   If all goes well, there's a bonus in it for you. (Jeśli wszystko pójdzie dobrze, dostaniesz premię.)
   My boss gave me a Christmas bonus. (Mój szef dał mi świąteczną premię.)
   I got a bonus for helping my boss with the project. (Dostałem premię za pomaganie szefowi z projektem.)
 3. supplement ** , supp. (skrót)
  • dodatek (np. do gazety)
   A newspaper supplement is free. (Dodatek do gazety jest darmowy.)
   She found her dream kitchen in a newspaper supplement. (Ona znalazła kuchnię marzeń w dodatku do gazety.)
 4. accessory *
  • dodatek, dodatkowe wyposażenie
   This mobile phone comes with a wide array of accessories. (Ten telefon komórkowy ma szeroki wachlarz dodatków.)
 5. allowance *
  • dodatek, zasiłek (regularnie otrzymywane pieniądze na jakiś cel) [COUNTABLE]
   He got his monthly allowance for his business today. (On dzisiaj dostał swój miesięczny zasiłek na swój biznes.)
 6. addition **   [COUNTABLE]
  This company offered him a car as an addition. (Ta firma zaoferowała mu samochód jako dodatek.)
  You can buy some home additions here. (Tutaj możesz kupić dodatki do domu.)
 7. tax credit *
 8. appendix , appx. (skrót) , także: annexure South African English
  • aneks, dodatek, załącznik (na końcu książki, tekstu) [COUNTABLE]
   This document has an appendix with statistics. (Ten dokument ma załącznik ze statystykami.)
 9. topping ,
  • dodatek, przybranie (tortu, lodów), warstwa wierzchnia (potrawy)
   It's the Boston Creme cake with the maraschino cherry topping. (To było ciastko Boston Creme z przybraniem z wiśni i likieru maraskino.)
 10. extra ***
  • dodatek, wyposażenie dodatkowe [COUNTABLE]
   Choose your car extras. (Wybierz dodatkowe wyposażenie swojego auta.)
   You have to pay more for the extras. (Musisz zapłacić więcej za wyposażenie dodatkowe.)
 11. adjunct
  • dodatek, uzupełnienie
   I am attaching an adjunct to my motion. (Załączam uzupełnienie do mojego wniosku.)
 12. perk informal *
 13. accompaniment  
  Poverty is not a good accompaniment to progress. (Ubóstwo nie jest dobrym dodatkiem do postępu.)
 14. additive
  • dodatek, domieszka (substancja dodawana do czegoś, poprawiająca np. zapach, wygląd)
 15. appendage  
 16. afterthought
  • dodatek (do wypowiedzi), uzupełnienie (czegoś powiedzianego lub zrobionego wcześniej)
 17. add-on
 18. dope
  • domieszka, dodatek technical
   This necklace has a dope of gold. (Ten naszyjnik ma domieszkę złota.)
 19. addendum
 20. accession
 21. goody informal
 22. make-weight
 23. capper
 24. optional extra
 25. appendant   formal
 26. annexe
 27. affixture
  • dodatek, (dołączony) podpis formal
 1. on the side
  • dodatek (np. do dania)

"dodatek" — Słownik kolokacji angielskich

tax credit kolokacja
 1. tax rzeczownik + credit rzeczownik = dodatek (wsparcie finansowe przyznawane przez rząd)
  Bardzo silna kolokacja

  The cost of the tax credit is expected to be about $2 billion.

  Podobne kolokacje:
optional extra kolokacja
 1. optional przymiotnik + extra rzeczownik = dodatek, wyposażenie dodatkowe
  Luźna kolokacja

  There is a wide range of optional extras for you to choose from too.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo