"przybranie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przybranie" po polsku

przybranie

rzeczownik
 1. topping ,
  • dodatek, przybranie (tortu, lodów), warstwa wierzchnia (potrawy)
   It's the Boston Creme cake with the maraschino cherry topping. (To było ciastko Boston Creme z przybraniem z wiśni i likieru maraskino.)
 2. garnish *
  • ozdoba, przybranie
   Even in this garnish, she was easily recognisable. (Nawet w tym przybraniu łatwo było ją rozpoznać.)
 3. adoption **
  • przybranie (np. imienia, religii) [UNCOUNTABLE]
   Adoption of your religion was a good choice. (Przybranie twojej religii było dobrym wyborem.)
   He agreed to the adoption of a new name. (On zgodził się na przybranie nowego imienia.)
 4. trimmings
  • przybranie (np. przy sukience)
   The dress had velvet trimmings. (Sukienka miała aksamitne przybranie.)
 5. garnishing
 6. preadopting
 7. froufrou , frou-frou
 8. donning
phrasal verb
 1. put on ***
czasownik
 1. adopt ***
  • przybrać, przybierać (np. imię, religię) [TRANSITIVE]
   He adopted his mother's religion. (On przybrał religię swojej matki.)
   She decided to adopt the name of Jessy. (Ona zdecydowała się przybrać imię Jessy.)
 2. don ***
 3. garnish *
 4. bedight
czasownik
 1. assume , ****
  • przybierać (jakiś wyraz twarzy) formal [TRANSITIVE]
   I assumed a crestfallen face. (Przybrałem strapiony wyraz twarzy.)
   Although she knew what had happened, she assumed a surprised expression on her face. (Chociaż ona wiedziała, co się stało, przybrała zdziwiony wyraz twarzy.)
 2. apply ****
 3. trim **
 4. pretrim
phrasal verb
 1. take something on ** , także: take on something ***
 2. put something on , także: put on something ***

powered by  eTutor logo