"przybrać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przybrać" po polsku

przybrać

phrasal verb
 1. put on ***
  • przytyć, przybrać (na wadze)
   You should put on weight, because you're too thin. (Powinieneś przybrać na wadze, ponieważ jesteś za chudy.)
   He's put on a lot of weight. (On przybrał sporo na wadze.)
czasownik
 1. adopt ***
  • przybrać, przybierać (np. imię, religię) [przechodni]
   He adopted his mother's religion. (On przybrał religię swojej matki.)
   She decided to adopt the name of Jessy. (Ona zdecydowała się przybrać imię Jessy.)
 2. garnish *
 3. bedight
czasownik
 1. assume , ****
  • przybierać (jakiś wyraz twarzy) oficjalnie [przechodni]
   I assumed a crestfallen face. (Przybrałem strapiony wyraz twarzy.)
   Although she knew what had happened, she assumed a surprised expression on her face. (Chociaż ona wiedziała, co się stało, przybrała zdziwiony wyraz twarzy.)
 2. don ***
 3. apply ****
 4. trim **
 5. pretrim
phrasal verb
 1. take something on ** , także: take on something ***
 2. put something on , także: put on something ***

"przybrać" — Słownik kolokacji angielskich

put on kolokacja
 1. put czasownik + on przyimek = przytyć, przybrać (na wadze)
  Bardzo silna kolokacja

  I put on the G-2 and went out into the cold.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo