"przybrać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przybrać" po polsku — Słownik angielsko-polski

przybrać

phrasal verb
 1. put on ***
  • przytyć, przybrać (na wadze)
   You should put on weight, because you're too thin. (Powinieneś przybrać na wadze, ponieważ jesteś za chudy.)
   He's put on a lot of weight. (On przybrał sporo na wadze.)
czasownik
 1. adopt ***
  • przybrać, przybierać (np. imię, religię) [TRANSITIVE]
   He adopted his mother's religion. (On przybrał religię swojej matki.)
   She decided to adopt the name of Jessy. (Ona zdecydowała się przybrać imię Jessy.)
 2. don ***
  • przywdziać, przywdziewać, przybrać, przybierać (np. kapelusz, strój, wyraz twarzy) literary
   She donned a face as if she was disgusted. (Ona przybrała minę jakby była zniesmaczona.)
   She dons a fake smile every single day. (Ona przywdziewa sztuczny uśmiech każdego dnia.)
 3. garnish *
 4. bedight
czasownik
 1. assume ****
  • przybierać (jakiś wyraz twarzy) formal [TRANSITIVE]
   I assumed a crestfallen face. (Przybrałem strapiony wyraz twarzy.)
   Although she knew what had happened, she assumed a surprised expression on her face. (Chociaż ona wiedziała, co się stało, przybrała zdziwiony wyraz twarzy.)
 2. apply ****
  • przyklejać, przybierać (np. ozdobami) [TRANSITIVE]
   She applied her laptop with stickers. (Ona przyozdobiła swojego laptopa naklejkami.)
   Apply a band aid on your cut. (Przyklej plaster na swoje rozcięcie.)
 3. trim **
 4. pretrim
phrasal verb
 1. take something on ** , także: take on something ***
 2. put something on , także: put on something ***

"przybrać" — Słownik kolokacji angielskich

put on kolokacja
 1. put czasownik + on przyimek = przytyć, przybrać (na wadze)
  Bardzo silna kolokacja

  I put on the G-2 and went out into the cold.

  Podobne kolokacje: