"carry" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "carry" po angielsku

carry , *****

obrazek do "carry" po polsku ... Not Too Much To Carry (1895) I don't know when Simon ever carries ...
czasownik
 1. nosić, dźwigać [przechodni]
  I can carry something. (Mogę coś ponieść.)
  Jack came back carrying a big package. (Jack wrócił niosąc wielką paczkę.)
  Many police officers carry guns. (Wielu policjantów nosi pistolety.)
 2. przewozić (pasażerów) [przechodni]
  This bus can carry a hundred passengers. (Ten autobus może przewozić stu pasażerów.)
  How many people can this bus carry? (Ilu ludzi może przewieźć ten autobus?)
 3. doprowadzać, odprowadzać (np. wodę, ścieki rurami) [przechodni]
  The sewage is carried out of the city through pipes. (Ścieki są odprowadzane z miasta przez rury.)
 4. przenosić, nieść, nieść z sobą (np. nurt wody, wiatr) [przechodni]
  The river carried the boat to the sea. (Rzeka przeniosła łódź do morza.)
  The river carried a lot of litter. (Rzeka niosła ze sobą dużo śmieci.)
 5. nosić z sobą, nosić przy sobie (np. torebkę, pieniądze) [przechodni]
  She always carries her bag with herself. (Ona zawsze nosi swoją torebkę ze sobą.)
  I don't carry any money. (Nie noszę przy sobie żadnych pieniędzy.)
 6. nieść za sobą, nieść ze sobą, wiązać się, pociągać za sobą (np. ryzyko, zagrożenie) [przechodni]
  His behaviour carries a lot of risk, so I don't want to have anything to do with him. (Jego zachowanie wiąże się ze sporym ryzykiem, więc nie chcę mieć z nim nic wspólnego.)
  Flu carries a lot of potential complications. (Grypa niesie ze sobą wiele potencjalnych powikłań.)
  You know that this move carries a great danger of failure? (Wiesz, że ten ruch niesie za sobą duże zagrożenie niepowodzeniem?)
  This crime carries a severe punshiment. (To przestępstwo pociąga za sobą ciężką karę.)
  Your behaviour carries now a lot of unpleasant consequences. (Twoje zachowanie pociąga teraz za sobą wiele nieprzyjemnych konsekwencji.)
 7. nadawać, publikować (np. wiadomości w radio, reportaż w gazecie) [przechodni]
  They carried this story yesterday in the papers. (Oni publikowali tę historię w gazetach wczoraj.)
  I don't read this newspaper. They carry only irrelevant topics. (Nie czytuję tej gazety. Publikują tyko nieistotne tematy.)
 8. być opatrzonym (np. informacją, ostrzeżeniem) [przechodni]
  The electric box was carried with a warning. (Skrzynka elektryczna była opatrzona ostrzeżeniem.)
  This bottle carries an information about its contents. (Ta butelka jest opatrzona informacją o jej zawartości.)
 9. być odpowiedzialnym [przechodni]
  I carry for this whole company. (Ja jestem odpowiedzialna za całą tę firmę.)
  I can't carry for all of you - you're adults too. (Nie mogę być odpowiedzialny za was wszystkich - też jesteście dorośli.)
 10. oferować (np. dobra na sprzedaż) [przechodni]
  He carries his goods on the town market. (On oferuje swoje dobra na miejskim targu.)
 11. podtrzymywać (np. ściana, kolumna w budynku) [przechodni]
  These four columns carry the whole building. (Te cztery kolumny podtrzymują cały budynek.)
  This post carries this wall. (Ten słup podtrzymuje tę ścianę.)
 12. przenosić, doprowadzać (np. osobę, czynności do nowego miejsca) [przechodni]
  They carried the company's office to the new building. (Biuro firmy zostało przeniesione do nowego budynku.)
 13. przenosić, być nosicielem (np. wirusa, choroby) [przechodni]
  Anyone could carry the virus by now. (Do tego momentu każdy może być nosicielem tego wirusa.)
  He carries the HIV virus. (On jest nosicielem wirusa HIV.)
 14. nieść się (np. dźwięk, echo) [nieprzechodni]
  His voice carried through the hallway. (Jego głos niósł się przez korytarz.)
  My voice carried through the empty room. (Mój głos niósł się przez pusty pokój.)
 15. lecieć, przelecieć, pokonać dystans (np. kopnięta piłka) [nieprzechodni]
  The ball carried the whole pitch. (Piłka przeleciała całe boisko.)
 16. śpiewać według nut [przechodni]
  Out of the whole choir, she carries this melody the best. (Ona najlepiej z całego chóru śpiewa z nut tę melodię.)
 17. przekonać do udzielenia poparcia [przechodni]
  He carried me to vote for him. (On przekonał mnie do udzielenia mu poparcia.)
 18. wygrać w wyborach lokalnych  AmE [przechodni]
  She carried the county election. (Ona wygrała wybory w hrabstwie.)
 19. mieć określoną postawę ciała [przechodni]
  He carries a rather frail posture. (On ma raczej delikatną postawę ciała.)
 20. ważyć więcej niż kiedyś lub niż powinno się ważyć, przybrać na wadze [przechodni]
  Nowadays, I carry more than I'm comfortable with. (Obecnie ważę więcej niż byłoby to dla mnie wygodne.)
  He's carrying a bit of extra weight. (Waży troszkę więcej niż powinien.)
  5 years ago I was carrying a few kilos of extra weight. (5 lat temu przybrałem trochę na wadze.)
 21. spodziewać się dziecka, być w ciąży przestarzale [przechodni/nieprzechodni]
  I didn't know you were carrying. (Nie wiedziałem, że spodziewacie się dziecka.)
  This woman is carrying, so don't push her. (Ta kobieta jest w ciąży, więc jej nie popychaj.)
 22. przenieść liczbę (w dodawaniu) [przechodni]
  You need to carry this number over. (Należy przenieść tę liczbę.)
  I forgot to carry the number and the result was incorrect. (Zapomniałam przenieść liczbę i wynik był niepoprawny.)
rzeczownik
 1. zasięg (np. lotu piłki, wystrzelonego naboju) [niepoliczalny]
  This missile has a very limited carry. (Ten pocisk ma bardzo ograniczony zasięg.)
 2. akt noszenia broni, noszenie broni  AmE [niepoliczalny]
  Carry off-duty by police officers is legal. (Noszenie broni po służbie przez policjantów jest legalne.)
czasownik
 1. być opatrzonym czymś (np. etykietą, symbolem)
  The posters carried the slogan: "When you smoke, they suffer". (Plakaty opatrzone były sloganem: "Kiedy ty palisz, oni cierpią".)
  His face carried the signs of tiredness. (Jego twarz nosiła oznaki zmęczenia.)
czasownik
 1. nosić się (mieć określoną postawę)
  You carry yourself too rigidly. (Nosi się pan zbyt sztywno.)
  She carries herself like a queen. (Ona nosi się jak królowa.)

Powiązane zwroty — "carry"

rzeczownik
czasownik
przymiotnik
phrasal verb
idiom
inne
inne
kolokacje

podobne do "carry" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "carry" po polsku

inne