"niesiony" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "niesiony" po polsku

niesiony

przymiotnik
 1. carried
  • niesiony, przenoszony
czasownik
 1. carry , *****
 2. bear , ****
 3. waft
 4. drive *****
  • nieść (np. śnieg, liście przez wiatr) [INTRANSITIVE]
   The wind drives colourful leaves. (Wiatr niesie kolorowe liście.)
   The snow was driven during the night by the wind. (Śnieg został naniesiony przez wiatr w trakcie nocy.)
czasownik
 1. float **
 2. carry , *****
  • nieść się (np. dźwięk, echo) [INTRANSITIVE]
   His voice carried through the hallway. (Jego głos niósł się przez korytarz.)
   My voice carried through the empty room. (Mój głos niósł się przez pusty pokój.)
idiom
 1. do the rounds British English , go the rounds British English , make the rounds American English

powered by  eTutor logo