"wykonywanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wykonywanie" po polsku

wykonywanie

rzeczownik
 1. prosecution **
 2. handling *
 3. execution **
 4. doing
 5. executing
  • wykonywanie (np. obowiązku, rozkazu)
  • wykonywanie, uruchamianie (programu komputerowego)
 6. carrying out
  • wykonywanie (np. zadań)
 7. pursuing
czasownik
 1. do *****
  • wykonywać, robić, czynić
   What are you doing here? (Co tutaj robisz?)
   I'll do anything you want. (Zrobię cokolwiek zechcesz.)
   Why did you do that? (Dlaczego to zrobiłeś?)
   I cannot help you right now, I'm doing something. (Nie mogę ci w tej chwili pomóc, robię coś.)
   What can I do to forget about that terrible day? (Co mogę zrobić, aby zapomnieć o tym okropnym dniu?)
   I did many exercises yesterday. (Wczoraj zrobiłam wiele ćwiczeń.)
   I did the dishes, you can vacuum. (Umyłem naczynia, ty możesz poodkurzać.)
   important nie mylić z: make
 2. handle ****
  • zajmować się, wykonywać [przechodni]
   She's handling the whole HR department. (Ona zajmuje się całym działem kadr.)
   Let me handle it. (Pozwól mi się tym zająć.)
   My mum always handled my dad's expenses. (Moja mama zawsze zajmowała się wydatkami mojego taty.)
 3. realize ***** , realise BrE
  • realizować (zamierzenia), wykonywać (plan) oficjalnie [przechodni]
   He finally realized his ambition to buy his own flat. (On w końcu urzeczywistnił swoją ambicję kupienia własnego mieszkania.)
   She realized her dreams of becoming a vet. (Ona spełniła swoje marzenia o zostaniu weterynarzem.)
 4. perform ****
  • dokonywać, wykonywać (np. operację) [przechodni]
   He performed the surgery flawlessly. (On przeprowadził operację bezbłędnie.)
   If you don't lose weight, we will not be able to perform the surgery. (Jeżeli nie schudniesz, nie będziemy mogli wykonać operacji.)
   zobacz także: execute
 5. execute **
 6. fulfil BrE * , fulfill AmE *
 7. render **
 8. run *****
  • wykonywać, uruchamiać (np. skrypt, test)
   You need to run this script in order to install the application. (Musisz uruchomić ten skrypt, żeby zainstalować aplikację.)
   I can't run the new app because it keeps freezing. (Nie mogę uruchomić nowej aplikacji, bo cały czas się zacina.)
phrasal verb
 1. get through something **
 2. carry something out , carry out something **
  • przeprowadzać coś (eksperyment, badanie), realizować coś, wykonywać coś (np. zlecenia)
   perform a task
   More experiments have to be carried out. (Musi zostać przeprowadzonych więcej eksperymentów.)
   They just had to carry out the work that was required of them. (Po prostu musiały wykonać taką pracę, jakiej od nich wymagano.)
   The countries must carry out more checks in these areas. (Poszczególne kraje muszą przeprowadzać więcej kontroli w tych dziedzinach.)
 3. get through with something
 4. go through with something

Powiązane zwroty — "wykonywanie"

rzeczownik
przymiotnik
wykonawczy = executive , exec. (skrót) +3 znaczenia
wykonalny = practical +8 znaczeń
czasownik
phrasal verb