TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"handling" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "handling" po angielsku

handling *

rzeczownik
 1. obsługiwanie, posługiwanie się [niepoliczalny]
  Regulations are needed when it comes to the use and handling of the products. (Konieczne są uregulowania w zakresie stosowania produktów i posługiwania się nimi.)
 2. zajmowanie się, wykonywanie
 3. radzenie sobie (np. z jakąś sytuacją)
 4. radzenie sobie (np. z jakąś osobą)
 5. radzenie sobie w trudnej sytuacji (nie smucenie się)
 6. trzymanie w rękach
 7. prowadzenie, kierowanie (np. samochodu, dorożki)
 8. prowadzenie się (o samochodzie)
 9. przewożenie, przenoszenie (np. towarów, zapasów)
 10. handlowanie

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

obrazek do "handle" po polsku obrazek do "handle" po polsku
rzeczownik
 1. klamka [policzalny]
  I can't close the door, the handle is broken. (Nie mogę zamknąć drzwi, klamka jest zepsuta.)
  He pressed the handle and opened the door. (On nacisnął na klamkę i otworzył drzwi.)
 2. rączka, uchwyt [policzalny]
  Can you fix the handle of my suitcase? (Czy możesz naprawić rączkę od mojej walizki?)
  The bag has two comfortable handles. (Torba posiada dwa wygodne uchwyty.)
 3. ksywa, ksywka, przezwisko, nick potocznie [policzalny]
  What was your handle in school? (Jaką miałeś ksywkę w szkole?)
  We have to come up with a new handle for him. (Musimy wymyślić dla niego nową ksywkę.)
 4. trzonek (np. siekiery) [policzalny]
  Different types of hammers have handles of different length. (Różne typy młotków mają trzonki o różnej długości.)
 5. naczynie do przechowywania alkoholu (odpowiadające objętości 1,75l)  AmE [policzalny]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. zajmować się, wykonywać [przechodni]
  She's handling the whole HR department. (Ona zajmuje się całym działem kadr.)
  Let me handle it. (Pozwól mi się tym zająć.)
  My mum always handled my dad's expenses. (Moja mama zawsze zajmowała się wydatkami mojego taty.)
 2. radzić sobie (np. z jakąś sytuacją) [przechodni]
  I know how to handle difficult situations. (Wiem jak radzić sobie w trudnych sytuacjach.)
  I don't think I'll handle it alone. (Nie sądzę, że dam sobie z tym radę sama.)
 3. radzić sobie (np. z jakąś osobą) [przechodni]
  I'll handle this obnoxious guy outside. (Poradzę sobie z tym wstrętnym gościem na zewnątrz.)
  I can't handle my son, can you help me? (Nie radzę sobie z moim synem, możesz mi pomóc?)
 4. radzić sobie w trudnej sytuacji (nie smucić się) [przechodni]
  Don't worry about your mother - she can handle it. (Nie martw się o swoją mamę - poradzi sobie w tej sytuacji.)
  He is dead but I'll handle it. (On nie żyje, ale ja sobie poradzę.)
 5. trzymać w rękach [przechodni]
  She handled a sharp knife. (Ona trzymała w rękach ostry nóż.)
  Don't let her handle my phone, she'll drop it. (Nie pozwól jej trzymać w rękach mojego telefonu, upuści go.)
 6. prowadzić, kierować (np. samochód, dorożkę) [przechodni]
  I can't talk right now, I'm handling the car. (Nie mogę teraz rozmawiać, prowadzę samochód.)
  You can't handle a cab. You don't even like horses. (Nie możesz prowadzić dorożki. Ty nawet nie lubisz koni.)
 7. prowadzić się (o samochodzie) [nieprzechodni]
  My new car handles way better than my old car. (Moje nowe auto prowadzi się dużo lepiej, niż moje stare auto.)
  I have to change the car because this one doesn't handle well. (Muszę zmienić auto, bo to nie prowadzi się dobrze.)
 8. przewozić, przenosić (np. towary, zapasy) [przechodni]
  Can you handle these boxes to my new house? (Czy możesz przewieźć te pudełka do mojego nowego domu?)
  I need to handle the furniture to my office. (Muszę przewieźć te meble do mojego biura.)
 9. handlować [przechodni]
  I handle goods from Italy. (Handluję towarem z Włoch.)
  Where does he handle? (Gdzie on handluje?)
 10. obchodzić się [przechodni]
  This is a pack with chinaware. Handle it carefully. (To jest paczka z porcelaną. Obchodź się z nią ostrożnie.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "handling"

rzeczownik
przymiotnik
czasownik
idiom
kolokacje