KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"pojąć coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pojąć coś" po polsku

czasownik
 1. glimpse **
 2. digest *
  • pojąć, zrozumieć, przetrawić (np. fakty, informację)
   I couldn't digest all the facts. (Nie potrafiłem pojąć wszystkich faktów.)
   It took some time before I digested the news. (Trochę czasu zajęło, zanim przetrawiłem wiadomości.)
 3. click **
  • zrozumieć, pojąć, zaskoczyć informal [INTRANSITIVE]
   Give me a moment to think about it and I'll click. (Daj mi moment, żeby o tym pomyśleć, i zaskoczę.)
   I tried to suggest going out but he didn't click. (Próbowałem zasugerować wyjście z domu, ale nie zrozumiał.)
 4. savvy *
 5. bottom ****
  • pojąć, zgłębić old-fashioned [TRANSITIVE]
   He wants to bottom the history of England. (On chce pojąć historię Anglii.)
   I've been trying to bottom the universe my whole life. (Całe życie próbuję pojąć wszechświat.)
 6. fathom
 7. apprehend
 8. conceit
 9. gain an understanding
 10. prehend
 11. capish
phrasal verb
 1. figure out ***
 2. catch on *
 3. latch onto something
idiom
 1. get the point
  • zrozumieć, pojąć
   I do not get the point why this issue is so important. (Nie rozumiem dlaczego ten problem jest taki ważny.)
   All right, I think everyone got the point. (W porządku, myślę, że wszyscy zrozumieli.)
Journal Club: How much you think you understand depends on what ...
czasownik
 1. understand *****
  • pojmować, rozumieć [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   They don't understand the problem. (Oni nie rozumieją problemu.)
   I don't understand politics. (Nie rozumiem polityki.)
   Two of my students have difficulty in understanding the school rules. (Dwóch moich studentów ma trudności ze zrozumieniem zasad obowiązujących w szkole.)
   How can we understand the present without understanding the past? (Jak możemy zrozumieć teraźniejszość, nie rozumiejąc przeszłości?)
 2. gather , ***
  • wnioskować, pojmować, rozumieć (uważać, że coś jest prawdziwe na podstawie posiadanych informacji) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   I gather you are not interested in flying to New York. (Wnioskuję, iż nie jesteś zainteresowany lotem do Nowego Jorku.)
   W tym znaczeniu "gather" nie jest używane w czasie continuous.
 3. grasp **
  • pojmować, rozumieć [TRANSITIVE]
   I'm starting to grasp what you had in mind. (Zaczynam rozumieć co miałeś na myśli.)
   Did you grasp my plan? (Zrozumiałeś mój plan?)
   This concept cannot be grasped by a simple mind. (Ta idea nie może być pojęta przez prosty umysł.)
 4. comprehend formal *
  • pojmować, rozumieć, zrozumieć (np. rozumem) [TRANSITIVE]
   to understand
   My parents say they cannot comprehend today's music. (Moi rodzice mówią, że nie rozumieją dzisiejszej muzyki.)
   She is too young to comprehend what has happened. (Ona jest za młoda, aby zrozumieć, co się wydarzyło.)
   I just don't comprehend her attitude. (Ja po prostu nie rozumiem jej stosunku.)
 5. plumb
 6. get *****

"pojąć coś" — Słownik kolokacji angielskich

get the idea kolokacja
 1. get czasownik + idea rzeczownik = pojąć coś, zrozumieć coś, rozumieć jakiś koncept
  Zwykła kolokacja

  You got any idea what they could've done to him by now?

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo