Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"przyswajać coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przyswajać coś" po polsku

czasownik
 1. acquire ***
  • nabywać, zdobywać, przyswajać, osiągać (np. umiejętności) [przechodni]
   It is said that children acquire foreign languages easily. (Mówi się, że dzieci z łatwością przyswajają języki obce.)
   I have always acquired mathematical knowledge very quickly. (Zawsze przyswajałem matematyczną wiedzę bardzo szybko.)
   They are never born out of an attempt to acquire new competences. (Nigdy nie rodzą się one z prób uzyskania szerszych kompetencji.)
 2. absorb **   [przechodni]
  to take in and understand fully
  It's pretty easy for me to absorb knowledge. (Przyswajanie wiedzy to dla mnie całkiem łatwe zadanie.)
  I quickly absorbed all the information. (Szybko przyswoiłem wszystkie informacje.)
 3. assimilate

przyswajać coś

phrasal verb
 1. take something in ** , także: take in something **

Powiązane zwroty — "przyswajać coś"

przymiotnik
swoje = your , także: ya potocznie , yours , także: yourn dialekt , także: yer dialekt
idiom
rzeczownik
przyswajanie = absorption +1 znaczenie